Succesverhalen

Financiële doorgronding

Genoeg omzet, toch geen winst

In het geval van de schoonheidssalon begreep de eigenaresse niet waarom ze geen winst maakte. Na het bestuderen kon specifieke ingrepen de administratie worden verbeterd.

Liquidatie

Deze ondernemers werd begeleidt met het kopen van een winkelexploitatie. Na 9 jaar bleek dat het exploiteren van de linnenshop niet langer winstgevend was en is de ondernemer gecoached bij het liquideren van deze zaak op dusdanige wijze dat hij zonder schulden het proces kon afronden.

Hypotheekadvies

KosCon begeleidt deze kapster bij het doen van de boekhouding en geeft tevens (financieel) inzicht en advies bij het aangaan van een hypotheek

Aan- en verkoop winkelpanden

Ti-ta Tovenaar

Bij het Kinderdagverblijf Ti-ta Tovenaar was er sprake van dat de eigenaar van het kinderdagverblijf de onderneming wilden verkopen, terwijl twee werknemers het wilden overnemen. KosCon heeft dit gehele proces begeleidt, waarbij er over de prijs en de voorwaarden onderhandeld moest worden.

Teun van der Ploeg

Vanuit een moederbedrijf werden in Friesland twee nieuwe beddenzaken toegevoegd aan het imperium. Toen deze ondernemer een aantal jaren later wilde stoppen met deze bedrijfsactiviteit heeft KosCon de bedrijven met een goede winst weten te verkopen. 

Kruitvat (aan- en verkoop winkelpand)

Deze cliënt had contract met deze landelijke keten, maar had nog geen geschikt pand gevonden. Nadat het juiste pand gevonden was is door KosCon de financiering tot stand gekomen. Daarbij is ook het onderhoud ingecalculeerd.

Voor de ondernemer bedrijfsanalyse gemaakt waarbij gekeken is naar de groeimogelijkheden en de status van zijn pensioen. 

Boekhouding

Bakkerij in Noord-Holland

De groei bij deze Bakkerij in Noord-Holland stagneerde. Na de eerste analyse is de eigenaar geadviseerd om één van de winkels af te stoten en de overige winkels aan te pakken op specifieke punten qua bedrijfsvoering. Na een opschoning van de financiële boekhouding wordt het bedrijf nu steeds meer bestuurd op basis van cijfers. En wellicht het belangrijkste winstpunt is dat de eigenaar weer Bakker kan zijn in plaats van manager.

Bewindvoering

KosCon doet de boekhouding van meerdere mindervalide en/of onder curatele gestelden.

OldSkool Gym 45+

Deze aankomende ondernemers werden begeleid bij het opstarten van hun bedrijf; waar de valkuilen zaten en wat ze wel en vooral niet moesten doen.

Zo werden verschillende locatie bezocht en beoordeeld op hun merites. Na het kiezen van de uiteindelijke locatie zijn ze ondersteunt bij het onderhandelen over de hoogte van de huur en het afsluiten van het huurcontract.

Achter de schermen is een meerjaren begroting en ondernemersplan gemaakt. Natuurlijk zijn ook alle financiële zaken als financieringsaanvraag bij de bank, het UWV en de kamer van koophandel afgerond. Uiteindelijk is de opstart van het bedrijf gefinancierd met middelen van een extern privé persoon.

Heeft u vragen over onze successen?

Een beller is sneller!

06 51 89 79 41